Uwaga: Tymczasowo oferta skierowana do drużyn paintballowych została zawieszona, ponieważ chcę się skupić na innych projektach. Możliwe, że zostanie ona w przyszłości całkowicie wykreślona.

Zajmuję się wykonywaniem fotoreportaży z wydarzeń sportowych, moja oferta w tej dziedzinie jest skierowana do trzech głównych grup odbiorców: firm zajmujących się organizacją imprez paintballowych, drużyn sportowych oraz graczy indywidualnych. Wykonuję reportaże podczas turniejów, sparingów, treningów oraz innych gier plenerowych. Możliwe jest również zrealizowanie indywidualnej sesji zdjęciowej np. dla drużyny na potrzeby stworzenia materiałów zdjęciowych do strony internetowej, broszury reklamowej, plakatów itp.

N75_1482

Reportaż z turniejów paintballowych oraz podobnych imprez

Drużyny

150 zł

Usługa obejmuje reportaż ze zmagań drużyn, które biorą udział w turnieju oraz zadeklarowały chęć współpracy. Należy wyrazić chęć skorzystania z oferty przed turniejem, ponieważ nie wykonuję zdjęć drużynom, które nie złożą zamówienia. Należy więc pamiętać, że nie ma możliwości wykupienia zdjęć po turnieju, jeśli wcześniej nie zgłosiło się takiej chęci. Drużyna otrzymuje minimum 30 fotografii poddanych profesjonalnej obróbce. Drużyna otrzymuje licencje na nieograniczone wykorzystywanie fotografii zarówno w druku jak i mediach cyfrowych. Udzielona licencja nie pozwala na użytek komercyjny przekazanych materiałów, zabroniona jest również dalsza odsprzedaż zdjęć.

Gracze indywidualni

60 zł

Oferta jest skierowana do graczy indywidualnych, których drużyna nie zdecydowała się na zamówienie reportażu wspólnego. W takiej sytuacji gracz, który nawiązuje ze mną współpracę otrzyma minimum 10 fotografii dokumentujących jego udział w turnieju. Klientowi udzielana jest licencja na przekazane fotografie na identycznych zasadach jak w przypadku drużyn.

  • Wszystkie zdjęcia są przekazywane zamawiającemu w pełnej możliwej rozdzielczości (wykonuję zdjęcia aparatami o matrycy 24 Mpx, czasem zdjęcia są przycinane podczas obróbki w celu uzyskania lepszej kompozycji) oraz nie są opatrzone żadnym „znakiem wodnym” autora. Zdjęcia są również przekazywane/udostępniane w formie galerii internetowej na stronie wykonawcy.
  • Przed turniejem pobierany jest zadatek w wysokości 50% kosztów zlecenia, który jednocześnie jest potwierdzeniem chęci skorzystania z oferty oraz informacją dla mnie, na których drużynach mam skupić swoją uwagę.
  • Ze względu, że występuje możliwość nie przedostania się drużyny do dalszego etapu turnieju, np. poprzez odpadnięcie w jednej z faz grupowych, istnieje ryzyko nie wykonania deklarowanej minimalnej ilości przekazanych fotografii. W takim wypadku opłata jest obliczana proporcjonalnie do wykonanej usługi. Istnieje możliwość uzupełnienia brakującego materiału np. po turnieju lub wykonując fotografie w bezpiecznej strefie dla graczy.
    Przykładowe wyliczenie dla pakietu, którego cena to 150zł, minimalna deklarowana ilość zdjęć to 30 sztuk, a udało mi się wykonać tylko 10 fotografii: 10/30 * 150zł = 50 zł. Zleceniodawca zapłaci w takim przypadku 50 zł i otrzyma 10 fotografii.
  • Moja obecność na turnieju jest uwarunkowana minimalna ilością drużyn chcących skorzystać z oferty, dlatego zapisy na reportaż przyjmuję przed turniejem. Ilość ta może być różna dla każdego turnieju, co wynika z kosztów dojazdów i nie tylko. Zwykle jest to minimum 5 drużyn.
  • Każdorazowo udostępniając grafikę reklamową mojej usługi do planowanego wydarzenia, umieszczam skróconą informację o tym ile minimalnie drużyn musi zgłosić swoją chęć do skorzystania z oferty bym przyjechał na turniej, jaka jest cena reportażu dla klienta indywidualnego oraz cena dla drużyn. Poniższa grafika prezentuje odpowiednio te wartości (minimum 5 drużyn zainteresowanych ofertą, 60 zł to koszt dla graczy indywidualnych, 120 zł to koszt dla drużyn). Jeśli nie znalazłeś mojej reklamy przed turniejem, możliwe że go przeoczyłem lub nie mogę być obecny podczas tego wydarzenia. Najlepszym sposobem jest skontaktowanie się ze mną, a ja udzielę niezbędnych informacji oraz przedstawię moją ofertę.

skrocone-info-oferty

  • Na życzenie wystawiam fakturę, chęć taką należy zgłosić wcześniej, gdyż na miejscu nie mam możliwości wydrukowania dokumentu.

Zapraszam do grona zadowolonych klientów

N75_1393

Reportaże dla firm

Reportaż z gry paintballowej

500 zł

Usługa obejmuje udokumentowanie imprezy paintballowej zorganizowanej dla klientów zleceniodawcy. Czas trwania fotoreportażu do 3h – istnieje możliwość wydłużenia reportażu za dodatkową opłatą. Ilość przekazanych zdjęć to minimum 80 sztuk (przy reportażu do 3h). Zleceniodawca otrzymuje licencje na przekazane materiały zdjęciowe, która pozwala na publikację zdjęć w mediach elektronicznych oraz odsprzedaż materiałów swojemu klientowi – jednak z wykluczeniem dalszego użytku komercyjnego przez tę stronę umowy; licencja nie obejmuje wydruków poligraficznych w celach reklamy takich jak bilbordy reklamowe, plakaty itp. – istnieje możliwość rozszerzenia licencji na wybrane fotografie za dodatkową opłatą.

Pozostałe usługi

Niestety z uwagi na różnorodność form jaką może przyjąć reportaż dla firmy oraz różne pola eksploatacji zdjęć, inne formy współpracy są zawsze przygotowywane indywidualnie. Zapraszam do kontaktowania się ze mną, w celu omówienia warunków współpracy dla konkretnego zlecenia.

N75_1174

Warto wiedzieć

Jestem graczem paintballowym, który może się pochwalić kilkunastoletnim doświadczeniem i obcowaniem z tym sportem – zarówno od strony gracza jak i organizatora oraz animatora dużych imprez paintballowych, dzięki czemu mam duże doświadczenie na temat tego gdzie, co i jak można uchwycić również w obiektywie. Doświadczenie to pozwala mi stworzyć dla klienta wysokiej jakości materiał zdjęciowy i gwarantuje satysfakcję ze wspólnej współpracy.